top of page

BLIKOPENER

Extra ondersteuning nodig? 

In de peergroep plusklas of ergens anders? 

Aandacht is belangrijk.

Kindercoaching is een benadering die gericht is op het ondersteunen en begeleiden van kinderen bij het bereiken van hun volledige potentieel. Bij kindercoaching rond begaafdheid/hoogbegaafdheid ligt de focus specifiek op kinderen die uitzonderlijk getalenteerd zijn of een hoog intellectueel vermogen hebben.
Toepassing van kindercoaching bij begaafdheid/hoogbegaafdheid:
       Identificatie en erkenning: Een kindercoach zal helpen bij het identificeren en erkennen van de begaafdheid/hoogbegaafdheid van een kind. Dit kan betekenen dat er observaties worden gedaan, gesprekken worden gevoerd met het kind en de ouders, en mogelijk ook psychologische tests worden afgenomen.
       Emotionele ondersteuning: Hoogbegaafde kinderen kunnen uitdagingen ervaren op sociaal-emotioneel gebied. Een kindercoach zal het kind helpen bij het begrijpen en omgaan met eventuele frustraties, perfectionisme, faalangst of onderpresteren. Ze kunnen technieken aanleren om met emoties om te gaan en zelfvertrouwen op te bouwen.
       Uitdaging en motivatie: Kindercoaches kunnen helpen bij het bieden van voldoende uitdaging en motivatie voor hoogbegaafde kinderen. Ze kunnen helpen bij het identificeren van interesses en passies van het kind, en samen met het kind doelen stellen en een plan maken om die doelen te bereiken.
       Vaardigheden ontwikkelen: Kindercoaching richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor het succes van hoogbegaafde kinderen. Dit kan onder meer betrekking hebben op time-management, studievaardigheden, probleemoplossing, communicatie en samenwerking.
Werkwijze van kindercoaching bij begaafdheid/hoogbegaafdheid:
       Kennismaking en vertrouwensopbouw: De kindercoach zal een kennismakingsgesprek voeren met het kind en de ouders om elkaar te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. Het kind krijgt de gelegenheid om zijn/haar verhaal te delen en doelen te bespreken.
       Doelstellingen formuleren: Samen met het kind en de ouders worden doelstellingen opgesteld die ze willen bereiken tijdens de coachingssessies. Dit kunnen zowel persoonlijke als academische doelen zijn.
       Coachingssessies: De kindercoach zal regelmatige sessies plannen waarin ze werken aan de gestelde doelen. Dit kan in individuele sessies met het kind zijn, of met de ouders erbij, afhankelijk van de behoeften en leeftijd van het kind.
       Gebruik van verschillende methoden en technieken: De kindercoach kan verschillende methoden en technieken gebruiken om het kind te begeleiden, zoals gesprekstherapie, creatieve expressie, speltherapie, cognitieve oefeningen en zelfreflectieopdrachten.
       Evaluatie en follow-up: Tijdens en na de coachingssessies zal de kindercoach de voortgang van het kind evalueren en de doelstellingen bijwerken indien nodig. Er kan ook samenwerking plaatsvinden met leerkrachten op school om de ondersteuning voor het kind te optimaliseren.
Het is belangrijk op te merken dat kindercoaching een complementaire aanpak is en geen vervanging voor diagnostische beoordeling of therapie. Als er vermoedens zijn van begaafdheid/hoogbegaafdheid, is het raadzaam om professioneel advies in te winnen van een specialist op het gebied van begaafdheid.

Omdat het kan. Omdat het mag.  

Blauwprint - Social Media.png
bottom of page